THƠ VÀ NHẠC

 

Thi ca và Âm nhạc...

phải chăng là sự gắn kết không thể chia lìa

...từ vạn cổ đến mãi nghìn sau ?

 

 

  

SỐNG MÃI MỘT TÌNH THƯƠNG


Ý thơ của Nguyễn Công Quận

Nhạc sĩ Nhật Quang soạn thành ca khúc

 

***

 

Ca khúc được viết năm 2012. Tặng CBVC - LĐ Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (Thủ Đức)