Từ ly khúc

 


 

                              Đưa người qua bến sang ngang

                          Từ ly trổi khúc cung đàn ta ngâm

                                  Rồi mai nghìn bước âm thầm

               Bên thềm thương nhớ, bên dòng đau thương.

                              Ta đi vì một quê hương

                          Ta đi vì một yêu đương muộn màng

                               Nỗi niềm sao nở vương mang

                          Nên tình xuân cũng lỡ làng duyên xuân

                               Tình đầu không cuối một lần

                        Giã từ nửa thoáng bâng khuâng mây chiều

                               Người về qua bến tịch liêu

                        Hồn thiêm thiếp giấc tình yêu vụng về

                               Dòng sông lười biếng đam mê

                          Mang ân tình phụ nặng nề qua đêm.