TÌM VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ GOOGLE

Có thể xem khắp nơi trên thế giới. Từ hình ảnh toàn thế giới đến từng con đường ở khắp nơi.

 

  • Lăn Chuột để thu nhỏ hoặc phóng lớn
  • Click vào dấu + để phóng lớn
  • Click vào dấu - để thu nhỏ
  • Click vào mũi tên để chạy : Qua - Lại - Lên - Xuống
  • Dùng hình bàn tay để kéo bản đồ theo ý mình