NGÀN NĂM

 

 

 

 

Một đời thôi trọn yêu em

Linh hồn đã trót buông rèm đau thương

Trăng về bến cũ sầu vương

Nhuộm phai màu áo nghê thường ngàn năm