Nỗi niềm

 

                             Chiều nay tôi đến nhà em

                      Chiều nay tình ái rủ mềm áo tang

                             Chiều nay vô số lá vàng

                      Phủ lên dấu vết thiên đàng tôi thương

                             Chiều nay trời đất nhỏ sương

                      Cho đôi mắt nhớ chợt ươn ướt buồn.

                             Chiều nay có kẻ rời nguồn

                      Bỏ quên tiếng khóc trong buồng tim tôi.

                             Chiều nay những đám mây trời

                      Bỗng dưng rỏ xuống sầu thôi là sầu

                             Lối về sỏi nghiến chân đau

                      Lối về ngoãnh lại nương trầu xa xa.