Lẻ bóng

 

 

 

                        Anh nhìn anh trên vách

                        Chiếc bóng linh hồn gầy

                        Buông rơi câu hờn trách

                        Dẫy nẫy trong lòng tay

 

                        Hững hờ anh đón lấy

                        Bất hạnh và thương đau

                        Đã hằn lên khổ ải

                        Những đường chỉ tay nào.

 

                        Em ơi em đâu thấy

                        Khói thuốc ăn vàng tay

                        Đốt dần thời thơ dại 

                        Lam mờ cả tương lai

 

                        Bơ vơ anh đứng lặng

                        Phương trời nào hôm qua

                        Đã về đâu xa vắng

                        Với chuyện tình đôi ta.