LÃNG QUÊN

 

 

 

Một lần bước xuống thuyền lan

Ngày xưa áo trắng cô nàng lãng quên

Có người dĩ vãng làm quen

Hỏi thăm bến cũ và tên đưa đò