LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

 

Trời

Đổ mưa

Như tiễn đưa

Duyên

Tình lỡ

     Gió

     Gào

     Như nức nở

Mây

Chùng

Như than thở

     Hoa

     Rơi

     Dứt đường tơ

Cành

Khóc

Mối duyên hờ

     Thi sĩ

     Mất

     Tình thơ

Sầu cô đơn nặng gánh sông hồ

Mặt nước

Bèo nhô

Sương gieo

Cành khô

Buồn không ai?

-Lá đỗ muôn chiều