HỬNG HỜ

 

 

Một chiều gió rụng heo may

Một tình yêu vút tầm tay đợi chờ

Chàng về họa nốt vần thơ

Nàng thôi áo trắng hửng hờ duyên phai

Từ ngày gió rụng heo may

Trên vầng trán đượm những ngày tháng xưa

 


Hoa hậu Mai Phương Thúy
Hoa hậu Mai Phương Thúy