Những hình ảnh gần đây

- Nguyễn Công Quận -

Nhìn lại một chặng đường đã qua

( Photos by my Friend )

Thời gian rồi sẽ qua, nhưng những hình ảnh này vẫn còn đọng lại trong ta cả một trời thương yêu vô vàn.

Tân niên Bằng hữu

Nhất chi mai

Họa sĩ TCQ viếng thăm Nguyễn Công Quận. Xuân Giáp Ngọ 2014
Họa sĩ TCQ viếng thăm Nguyễn Công Quận. Xuân Giáp Ngọ 2014

 

春去百花落

春到百花開

事逐眼前過

老從頭上來

莫謂春殘花落尽

庭前昨夜一枝梅

 

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
 

( Mãn Giác Thiền sư )

 

 

 

Nhất chi mai
Nhất chi mai

USA - Hình ảnh một chuyến đi - 2013

Đà Lạt - Xuân 2013

 Một trời kỷ niệm hôm nào

  ( Sweet memories )