CHIỀU VÀNG

 

                                 Vàng bay mấy lá thu vàng

                            Gió bay tà áo cô nàng chiều quê

                                    Về đâu ơi mái tóc thề

                        Nắng vàng lã ngọn đường đê bóng dài

                                  Gió vàng qua lối cỏ may

                       Mây vàng bay, áo vàng bay - chiều vàng

                              Lúa vàng trải cánh đồng hoang

                      Chiều vàng hiu hắt, nắng vàng ngẫn ngơ

                              Che nghiêng vành nón bài thơ

                      Thẹn thùng nắng trải vàng mơ bên đàng

                                Ơi cô nàng, hỡi cô nàng

                           Áo vàng cô với hoa vàng nhà tôi

                               Dường như tiền kiếp xa xôi

                      Áo vàng hẹn nắng vàng rơi chiều vàng

                                Ơi cô nàng, hỡi cô nàng

                        Nón bài thơ với áo vàng về đâu?

                           Dừng chân xem lúa xanh màu

                    Ươm vàng mơ ước đẹp giàu quê hương.

 

 

 

 


 

 

***