CẢM TÁC

 

                         KÍNH dâng lời chúc thọ an khang


                         MỪNG sáu bốn năm tựa Phật đàn


                         THỌ giới quên mình kinh vô kỷ


                         HÒA tâm phát đạo kệ vị nhân


                         THƯỢNG thiền đại đức hào quang tỏa


                         THÍCH dạ đạo đời ánh nguyệt lan


                         ĐẠT nguyện tâm thành xin cứu độ


                         NIỆM cầu nhân thế thoát cơ hàn

 

 

                                               Mừng thọ                                                           Hòa    thượng    Thích    Đạt    Niệm

 

 

 

 

Ảnh minh họa của Trần Công Quới
Ảnh minh họa của Trần Công Quới