CÔ ĐỘC 3

 

 

Có ai cùng tôi đêm nay không?

Trời ơi, hoang liêu mênh mông

Tôi biết làm sao cho hồn đỡ lạnh

Khi chiều đông tràn ngập gió đông?

 

Hỡi đất trời ơi sao lạnh lùng

Những ngày những tháng những mông lung

Quanh tôi siết mãi vòng cô độc

Buồn đến nhiều chi quá hải hùng?