BUỔI BAN ĐẦU

 

                  Sáng hôm nay tình yêu nở hồng hương đại đóa

                  Khoảng trời xanh mơ ước mộng đời xanh

                  Hồn chỉ kim hôn mềm đôi tay nhỏ

                  Đan thâm tình lên áo rách đời anh

 

                  Sáng hôm nay hoa hồng môi ai nở

                  Nụ đầu tiên trên làn tuyết mịn nồng

                  Cho anh gởi nụ cười anh lên đó

                  Rồi thẹn thùng làm bộ ngó mông lung

 

                  Sáng hôm nay tim hồng đôi ta nở

                  Thật dịu hiền như tình ái ngu ngơ

                  Anh len lén vén rèm tơ duyên nợ

                  Rồi ngã hồn cầu nguyện mộng ban sơ.