BIỆT LY

   

Mẹ ơi mùng sáu tháng giêng

Tháng giêng mùng sáu trời nghiêng đất sầu

     Mây vàng mang chuỗi minh châu

Cùng đôi hạc trắng qua cầu Thiên Thai

     Hồi chuông Thiên mụ ngân dài  

Theo chân Bồ tát mẹ bay về trời  

     Trần gian hoa lá tả tơi             

Một cơn gió bấc mang hơi lạnh về

     Bên thềm con sáo tỉ tê            

Tiếng kêu não nuột buồn thê lương buồn

     Bàn thờ khăn trắng rũ buông  

Áo rơm che dấu lệ tuôn trong lòng

     Khói hương lan tỏa từng không

Dõi theo bóng mẹ, mây hồng xa xa.