BÃI TÌNH SẦU

 

 

Ôi nước non nào

Hồn đã đi qua

Ôi, bãi tình sầu

Hồn sẽ đi qua

 

Đêm buồn giăng lối

Bâng khuâng không nhà

Đau thương tiếp nối

Mệt nhoài châu sa

 

Đau thương réo gọi

Âm vọng từ xa

Đau thương vời vợi

Vừa về đêm qua

 

Đau thương vời vợi 

Bến nước trăng tà

Đau thương chờ đợi

Mảnh hồn trôi qua

 

Ánh trăng gần rụng

Mảnh tình chơi vơi

Ánh trăng đà rụng

Mảnh tình đơn côi

 

Dòng sông nhức nhối

Con thuyền sang ngang

Vầng trăng nên tội

Chia cắt đôi đàng

 

Ôi bãi tình sầu

Loang lỗ màu trăng

Hai kẻ cuối đầu

Không lời nói năng.