NGUYENCONGQUANNGUYENCONGQUANNGUYENCONGQUAN

 

 

 

WELCOME TO MY WEBSITE

TUYỂN TẬP THƠ CHIỀU PHÙ VIÊN

NGUYỄN CÔNG QUẬN

Chân dung Tác giả
Chân dung Tác giả
Thủ bút của tác giả
Thủ bút của tác giả

 

 

 

Xuân chợt về trên những lối hờ

Trần gian vừa thiếp giấc hôn mơ

Nên xuân buồn bã duyên phai nhạt

Ta lỡ làng thêm một ước mơ

 

Xuân chợt về trong muôn vạn lời

Của người thiên hạ gởi đầu môi

Bao năm rao bán buôn khờ dại

Ta dại khờ thêm một tuổi đời

 

***

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYENCONGQUANNGUYENCONGQUANNGUYENCONGQUAN